NEDERLANDSE HERALDIEK - NEDERLANDSE GEMEENTEWAPENS

Dit is de startpagina van het Nederlandstalige deel van de site Heraldry of the World (Internationale Overheidsheraldiek), de grootste heraldische site ter wereld, met informatie over staats-, provincie- en stads/gemeentewapens wereldwijd (zie kader hieronder). Het Nederlandse deel bevat ongeveer 2600 bladzijden en 6800 plaatjes.

Het belangrijkste in het Nederlandse deel van Heraldry of the World zijn de gegevens over alle ooit in Nederland verleende overheidswapens, zoals gemeente-, waterschaps- en provinciewapens. Deze zijn allen geregistreerd bij de Hoge Raad van Adel in Den Haag.

De site bevat echter ook een groot aantal niet-officieel geregistreerde wapens, zoals de vele dorpswapens, (oude) heerlijkheidswapens en religieuze wapens (dwz van bisdommen en (aarts)bischoppen).

Zie het menu boven aan deze pagina voor snellere navigatie binnen het Nederlandse deel van de site.

De site bevat géén persoonswapens, noch hebben we daar informatie over. De enige persoonswapens op de site zijn die van (aarts)bischoppen en binnen de categorie Verzamelobjecten.

Per wapen zijn de provincie en eventuele (gemeentelijke) wijzigingen/herindelingen aangegeven. Daarna volgen de officiële beschrijvingen van het wapen of wapens en een afbeelding van het wapen. Tenslotte de verklaring van het wapen en de eventuele historische gegevens.

De wapenbeschrijvingen zijn zoveel mogelijk ontleend aan het register van de Hoge Raad van Adel te Den Haag. Dit heeft echter wel tot gevolg dat het taalgebruik vaak erg archaisch en moeilijk te begrijpen valt, zeker bij de wapens die aan het begin van de 19e eeuw zijn verleend.

Klik op Nederlandse Wapens in bovenstaand menu om naar de juiste categorie te gaan om de wapens te vinden.

Wapen van Friesland