NEDERLANDSE HERALDIEK - NEDERLANDSE GEMEENTEWAPENS

Heerlijkheidswapens

In dit deel van de site zullen wapens beschreven worden van dorpen, heerlijkheden, huizen, landgoederen en vergelijkbare instellingen, die nooit een eigen gemeente zijn geworden na 1813, maar waarvan wel wapens bekend zijn. Heerlijkheden die wel een eigen wapen hadden en een eigen gemeente zijn geworden, hoe kort ook, zijn opgenomen onder de gemeentewapens.


Ook wapens van voor 1813 verdronken dorpen, met name in Zeeland, zijn in deze categorie opgenomen, omdat de dorpswapens meestal tegelijkertijd ook de heerlijkheidswapens waren.Lang niet alle heerlijkheidswapens zijn ooit officieel verleend, data zijn dan ook niet altijd aan te geven. Meestal werd een heerlijkheidswapen gevoerd als een onderdeel (kwartier, hartschild) van de Heer. Indien een wapen genoemd wordt bij een andere gemeente, wordt daarna verwezen. Informatie is moeilijk te verkrijgen maar het aantal beschreven wapens zal langzaam toenemen.

Per wapen zijn de provincie en eventuele (huidige) gemeente aangegeven. Daarna volgen de officiële beschrijvingen van het wapen indien bekend en een afbeelding van het wapen. Tenslotte de verklaring van het wapen en de eventuele historische gegevens.

Van de volgende wapens zijn gegevens opgenomen: