NEDERLANDSE HERALDIEK - NEDERLANDSE GEMEENTEWAPENS

Religieuze wapens

De Katholieke kerk kent een rijke heraldische traditie, die al terug gaat tot de 13e of 14e eeuw. Het was, en is, gebruikelijk dat bischoppen, aartsbischopopen, kardinalen en andere functionarissen een eigen wapen voeren. Historisch vaak gebaseerd op een (adellijke) familiewapens, tegenwoordig kiezen prelaten zelf hun wapen.

Angelus d’Ongnies et d’Estrees (Bisschop van Roermond 1701–1722)

Binnen de Katholieke kerk kunnen ook (aats)bisdommen, parochies, priesters, abdijen, kerken, basilieken etc eigen wapens hebben. Hierdoor is een hele rijke heraldische cultuur ontstaan.

Andere religies kennen soms wel een rijke heraldische traditie (Anglicaans, Luthers), soms ook niet (Orthodox, Islam).

In Nederland zijn maar enkele religieuze wapens, vooral die van basilieken tot 2014, opgenomen in het Register bij de Hoge Raad van Adel. Bisschopswapens en andere wapens zijn nooit geregistreerd.

Op de site zijn de wapens van vrijwel alle Nederlandse bisschoppen, bisdommen en basilieken opgenomen, alsmede ook een aantal niet (Rooms-)Katholieke wapens. Dit deel van de site is deels Nederlands- deels Engelstalig of tweetalig.

Voor alle Nederlandse religieuze wapens klik hier.

Voor de Katholieke wapens (de bischoppen staan allen onder het betreffende bisdom) :