NEDERLANDSE HERALDIEK - NEDERLANDSE GEMEENTEWAPENS

Waterschapswapens

Behalve de reguliere overheid, provincies en gemeenten kent Nederland sinds de Middeleeuwen nog een apart systeem van waterschappen. Deze waterschappen controleren en reguleren alles wat met de waterhuishouding te maken heeft. Net als de gemeenten kennen tegenwoordig ook de meeste waterschappen wapens. Deze wapens worden ook verleend per Koninklijk Besluit en opgenomen in het Register van Wapens bij de Hoge Raad van Adel .

Behalve onder de naam waterschap, waren/zijn ook waterschappen bekend onder vele andere namen, zoals Polderbestuur, Dijkcollege, Veenraadschap, Dijkstoel, Zijlvest, Zuiveringsschap en (Hoog)Heemraadschap. In 1850 waren er nog rond de 2500 waterschappen in Nederland, thans nog 17. Voor meer informatie zie de site van de Unie van Waterschappen.

In tegenstelling tot het deel met de gemeentewapens is hier (meestal) alleen de naam van het voorafgaande waterschap opgenomen, alleen indien dat waterschap niet wapenvoerend was, zijn ook oudere waterschappen genoemd.

Waterschappen met wapens : (Hoogheemraadschap etc en lidwoorden worden achter de naam geplaatst)